N:o 34

Daterad till 19/12 1771.

Eldsvådor var en av de stora farorna i 1700-talets Stockholm. Började det brinna kunde elden snabbt sprida sig över hela stadsdelar, då det var mycket tätt byggt. Kolmätargränden i Gamla Stan. Sträckte sig mellan Västerlånggatan och Riddarhustorget, där Rådhuset låg. Gränden verkar ha varit tätt befolkad av krogar och horhus. Därav Bellmans jämförelse med bibliska Sodom (se ordförklaringen). Denna epistel är ett utmärkt exempel på Bellmans "impressionistiska" sätt att måla stora scenarier med hjälp av en mängd ögonblicksbilder. Intressant och vacker är också Bellmans lilla sensmoral (ovanligt hos Bellman) i sista strofen.

Melodins ursprung är oklar.