Om Texterna och Musiken

Efter hårt arbete kan jag nu äntligen erbjuda samtliga sånger med ny notbild som nu även innehåller ackordanalys samt möjligheten att kunna lyssna på noterna med MIDI! För att kunna lyssna behöver du en MIDI-spelare. Om du inte har en på din dator kan exempelvis ladda ned Winamp, som är gratis. I Windows ingår normalt Windows Media Player. De ljud du hör är de syntljud du har på ljudkortet på din dator.

Alla Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger finns här publicerade. Stor omsorg har lagts vid att efterlikna dispositionen i orginaltrycken av verken. Epistlarna och Sångerna återges med vederbörligt tillstånd efter Gunnar Hillboms textkritiska utgåvor från 1990, resp. 1992.
I samtliga texter är svåra ord och formuleringar hyperlänkade. Alla texter har en textkommentar, ibland utförlig, ibland endast bestående av en datering, och en kort musikkommentar.

Informationen till textkommentarerna är till största delen hämtad från Gunnar Hillboms textkommentarer i FE90 och FS92. Informationen till musikkommentarerna är nästan uteslutande baserade på James Massengales kommentarer i FE90 och FS92. Se vidare Källor.
Musiken består av Åhlströms orginalsättningar från 1790, resp 1791. Synpunkter på innehållet, rättelser, önskemål m.m. mottages tacksamt via e-mail.