Urvädersgränd 3, där Bellman bodde 1770-74. Våningen förvaltas nu av Sällskapet Par Bricole.

Livet
Huvudsidan