N:o 10

FREDMANS SÅNG

Supa klockan öfver tolf,
Lefva bland förryckta!
Jorden är mitt kammargolf,
Solen är min lyckta!
Jag bryr mig om ingenting,
Blott at hjernen löper kring
    
 
 
 
Löper kring
Löper kring
Löper kring
Löper kring,
Intil dess hon domnar,
Och jag fattig somnar.
 
*  *  * 
I min Farfars gamla rock,
Hål uppå armbågen,
Står jag bland en lustig flock,
Super bara rågen,
Tar mig ur de vackra krus
Morgon-, middags-, afton-rus
 
 
 
 
Afton-rus
Afton-rus
Afton-rus
Afton-rus,
Och så blir jag röder
Som de ägta bröder.

* * *

Stode salig Far min opp,
Och mig hörde hicka,
Sade han: min gosse, topp!
Vi sku brorskål dricka.
Ja min Bror, så svarte jag:
Drick med mig til ljusan dag
 
 
 
 
Ljusan dag
Ljusan dag
Ljusan dag
Ljusan dag,
Sedan må du ila
Åter til din hvila.

* * *

Blefve jag en riker man,
Finge mynt i pungen,
Skulle jag til Jul min sann,
Klä mig grann som Kungen,
Köpa mig förr'n någon tror,
Rock och väst och nya skor,
 
 
 
 
Nya skor
Nya skor
Nya skor
Nya skor,
Och så pung i håret,
Och så ur på låret.

* * *

Men min strupe vil bli full,
Tål ej denna torken;
Guld ej annat är än mull,
Gubbar ta ur korken;
Låtom oss i ro och fred
Svälja sista klunken ned,
 
 
 
 
Klunken ned
Klunken ned
Klunken ned
Klunken ned,
Och oss sedan döda
I det våta röda.