N:o 33

FREDMANS EPISTEL

1:o Om Fader Movitz's öfverfart til Djurgården,
och 2:o om den dygdiga Susanna.

     Was ist das? Ge rum vid Roddar-trappan. Undan Bir-
filare, Skoputsare, Tullsnokar och Matroser! -  Hurra! Lägg
sillstjerten på ölkannan. -  Trumf i bordet! -  Tig Käring.
-  Svafvelstickor här, sex knippor För en hvitten. -  Trumf
i bordet! Åtta styfver håller jag. -  Courage du gamla
Granadör! -  Vänd opp och ner på bolsfoten. Kullerbytta
med Madamen i skjulet, Citronerna på duken, och Spinn-
råcken på taket, och Holländaren på Kistan. -  Ur vägen
Kolgubbar, Tvätterskor och Mjölk-Käringar. -  Gör inte af
med Nylänningen med sudna kringlorna om halsen. -  Gutår!
sup mig til. -  Släpp fram Movitz med Basfiolen. Mak åt
er Sillpackare, Bagarpojkar, Nyrenbergare, Skräddare och
Fogelfängare. Stig undan Herr Upsyningsman eller Ner-
syningsman eller hvad du är för en Brohuggare. -  Hjelp
opp blinda Gubben med Liran. -  Skuffas lagom. -  Slå'n
på truten. -  Släpp fram den där gullsmidda herren med
björnarna som dansa Pålska. Si tocken Amfojö, Susanna,
med en Markatta på axeln och en Säckpipa i munn. -
Trumla Trumslagare, Harlekin dansar och slår benet i vädret.
-  Friskt opp gossar, bottnen ur tunnan! -  Trumf i bordet!
-  Ta fast tjufven. -  Grefvens Lakej sätter åtta styfver i
potten; Åtta styfver för Jungfrun; Två styfver för Husaren.
-  Trumf i Klöfver. -  Där kommer Movitz. -  Åtta och
åtta gör mej Sexton, Fyra til så har jag Sjutton. -  Mera
Klöfver. -  Sex och Sex är Tolf. -  Åt du opp Hjerter Fru?
-  Ja du har vunnit. -  Kors så du ser ut Movitz! -  Nog
känner jag igen Peruken; han har lånt Skoflickarens Peruk
som bor midt emot Wismar i Kolmätar-gränd. -  Lustigt!
Basfiolen på ryggen, Tulpan på hatten, Valdthornet under
armen, och Buteljen i fickan. -  Stig i båten. -  Hvad säjer
den där gullsmidda Äppeltysken med Markattan på axeln?
Le diable! il porte son Violon, oui, par dessus l'épaule
comme le Suisse porte la hallebarde. -  Nu tar han til Valdt-
hornet. -  Prutt, prutt, prutt, prutt. -  Ach tu tummer taifel!
Er ferschteht sich auf der musik wie ein Kuh auf den mittag.
Movitz, bruder, willstu was Kirschen haben? -  Stig i båten
Susanna. Akta Köttkorgen. -  Hoppa ner lilla Syster med
Klippings-handskarna och Fisk-kassen. Hvar har hon varit?
-  Borta och manglat. -  Håll ut, håll ut, håll ut! Hvart
bär det? -  Åt Varfvet. -  Le diable! oh que non. -  Dit
justement hvor jeg peger, hvor then lille mensch, then soldat
med gule pexerne sitter i packen und beschteller. -  Non,
non, non, non, Ce n'est pas là. -  Richtich; Nå Djurgåln. - 
Oui Djurgål, oui Djurgål, oui par diefla besitta! -  Mäster
Nilses. -  Gantz richtich. -  Huta åt Krögarn på bryggan.
Där står han och skäller på Musikanten. -  Ah! il a peur
d'être battu. Fripon! -  Canalje! Hundsfott! Canalje! - 
Mäster Nilses? -  Oui, que le diable t'emporte! -  Hur hänger
det ihop? -  Excusiren sie mich; das ist alles lapperey; er
sagt nur der kläger dass er oftmahls seine bezahlung gefordert
und dass es der andere nicht geachtet hat, sondern ihm alle-
zeit mit smähworten begegnet ist. -  Hurra! Stöt i Valdt-
hornet. Susanna sjunger, vädrena spela och böljorna gunga.
Skjut ut.
Corno.    
Corno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  -  -  Stolta Stad!
     -  -  -  Jag nu glad
     Förglömmer ditt prål,
     Ditt buller, larm och skrål,
     Dina Slott och Torn.
     Movitz blås i ditt horn -  -  - 
     Böljan slår, -  -  - 
     Båten går, -  -  - 
Bland Jakter och Skutor Spanjefararn står
      Segelstinn -  -  - 
     Går snart in -  -  - 
     I Cadix och Dublin. -  -  - 

    Corno.
    Corno.
    Corno.

    Corno.
    Corno.
    Corno.

* * *

     Nalle, vil du ha nötter? -  Gå inte så nära Björnarna.
-  Stilla! Nymphen sjunger och Zephiren följer hännes
stämma.

* * *

Corno.    
Corno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  -  -  Klang och skott!
     -  -  -  Kungens Slott
     Mot skyarna höjs,
     Och ögat ömt förnöjs.
     I en åldriger dal
     Syns en Arsenal. -  -  - 
     På en mur -  -  - 
     Syns en Kur -  -  - 
Med Gluggar och Flaggor, Mordgevär och Lur;
     Från dess vall -  -  - 
      Dån och Knall; -  -  - 
     Från bergen återskall. -  -  - 

    Corno.
    Corno.
    Corno.

    Corno.
    Corno.
    Corno.

* * *

     Vågorna glänsa och glittra, de svalkande ilningarna för-
nöja. -  Kostar det på, Movitz? -  Gutår! -  Men se vid
stranden snedt öfver. Se hvad blågula och gröna bilder som
timra i skuggan af den up och nedvända mörkbruna kölen.
Hamrarna knacka så tätt. Märker du åt höger en Grekisk
Tempelbyggnad på en högd? och nedanför i vattubrynet, - 
se hvad för en skog af gungande master med fladdrande
vimplar. -  Solen baddar, Klockorna ringa, Trummorna dundra,
Fanorna fläkta, Pikarna glimma, Klockspelarn drillar och
klämtar. -  Korken ur buteljen. -  Movitz kastar hatten och
peruken i böljorna, och dricker hela Verldens skål. -  Klang
i hornen! Hvila på årorna. Sjung Susanna.

* * *

Corno.    
Corno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  -  -  Hvad jag ser!
     -  -  -  Ulla ler.
     Solhatten i hand
     Med rosenröda band,
     Bröst-bouquet, gröna blan,
     Nopkins-kjol, Falbolan. -  -  - 
     Skön och känd, -  -  - 
     Snörd och spänd -  -  - 
Hon hoppar ur båten med en kullrig länd.
     Kära du, -  -  - 
     Jag ref nu -  -  - 
     Mitt förklä midt i tu. -  -  - 

    Corno.
    Corno.
    Corno.

    Corno.
    Corno.
    Corno.

* * *

Corno.    
Corno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  -  -  Raillerie!
     -  -  -  Lät nu bli;
     Jag skulle bara gå
     Til Slagtarhuset. -  Nå!
     Men nu sitter jag här;
     Det i hjertat mig skär. -  -  - 
     Innan kort -  -  - 
     Vår Transport -  - 
Är framme. -  Sitt stilla, tag min ros ej bort.
     För Mossiö -  -  - 
     Skal jag -  -  - 
     I dessa böljor dö. -  -  - 

    Corno.
    Corno.
    Corno.

    Corno.
    Corno.
    Corno.