Fuhrman
Fuhrman, Bacchi prestav, och i förra sången hans marskalk, hör inte till Bacchi Ordens medlemmar. Han var vid denna tid stadens mest aktade vinskänk och hovkällarmästare. I Bellmans visor spelar han rollen av furnissör, inte drinkare.