Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng
om aftonen d: 30 Julii 1771.

#

Glimmande Nymph: blixtrande öga
Swäfwande hamn på Bolsterna höga :II:
Menlösa styrka
Kom, kom nu at dyrka
Wid ett smalt och utsläckt lius
Sömnens gud, wår Morpheus. ./. fin:
Knäpp af din stubb, med wanmagt och längtan
öpna din barm, min liufliga trängtan
Och lägg på denna stol
Särk, byxor, kåft och kiol
Och somna in wid min Viol. – Basso /././. Da Capo.

#

Lustan begyns, hör Caisa Lisa
Foglarna fly och sluta sin wisa :II:
Solen nu slocknat
Och fästet har tiocknat
Enslighetens tystnad rår
Jag till Fröijas Tempel går. ./. fin:
Skiut sängen ut, bolsterna skaka
Blif hwarje qwäll, hwar Främling en Maka
Och öpna din Paulun
Med fiädrar, damb och dun
Hör min Viol, stark som en basun. – Basso /././. D:C:

#

Fröija ditt hwalf, och dina stoder
Willar min syn, bland blomster och floder :II:
Kiänslan du drager
Jag leker och tager
Swimmar, somnar, suckar, dör
Caisa Lisa mig tillhör. ./. fin:
Caisa du dör, himmel! hon andas
Döden gier lif och kärlek bortblandas
Men ack, sängbottnen sprack
Mitt Lårben himmel ack
Håll med violen, Movitz stor tack. B:/././. D:C: